Danke: Wolfgang Merkel    Schnitt: Manfred Schreiber